Yaşlı Bakımı

Kuruluş


Kazanılan Derece


Derecenin Düzeyi


Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üst Derece Programlarına GeçişSınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Mezuniyet Koşulları


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


Tam Zamanlı


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 03624576089-6328 Öğr. Gör. Mükerrem KABATAŞ YILDIZ