Optisyenlik Programı

Kuruluş

 
Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim-Öğretimini sürdürmekte olan Optisyenlik Önlisans Programı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kapatılarak okulumuz bünyesine aktarılmıştır.


Kazanılan Derece

 
Optisyenlik programını bitirenlere "Optisyen" unvanı verilir


Derecenin Düzeyi

 
Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

 
YGS-1 puanı ile öğrenci alınmaktadır.


Program Profili

 
Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir.

Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz optik dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

 
Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar


Üst Derece Programlarına Geçiş

 
Fizik bölümüne DGS ile geçiş yapılabilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 
Bir vize bir final sınavı


Mezuniyet Koşulları

 
Optisyenlik Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 
Tam Zamanlı


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6330 Öğr. Gör. Hayrettin KATİPOĞLU