Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Kuruluş

23.08.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüş ve bu öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM yerleştirme

Program Profili

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir.

Mezunların İstihdam Profilleri 

Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

DGS sınavı ile aşağıdaki programlara dikey geçiş yapılabilir.
1.Sağlık İdaresi
2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
3. Sağlık Kurumları Yöneticiliği
4. Sağlık Yönetimi

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıliçi faaliyetlerden alınan puanın %40'ı ve Yılsonu sınavının %60'ı alınıp toplam 60 ve üzeri olan öğrenci başarılı sayılır
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS’lik Dersi 100 üzerinden 60 alarak geçmiş olmak ve 40 iş günü yaz stajı yapmak olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ondokuz Maysı Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6344 Öğr. Gör. Süleyman Emre KOCACAN