İdari Birimler

  Adı – Soyadı Görevi  
1 Yaşar TURHAN -Yüksekokul Sekreteri 6326
2 Özlem UZUNKÖSE -Müdür Sekreteri-Evrak Kayıt 6320
3 İsmail ÇINARLI -Maaş Tahakkuk-Satınalma-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 6335
4 Zelfi ŞİMŞEK -Bölüm Öğrenci İşleri 6334
5 Ümit SAAT -Bölüm Öğrenci İşleri 6332
6 Bülent ÜNVER -Eğitim Araçları 6339
7 Mehmet KAYNAR -Teknisyen   6383
8 Mehmet PEKTAŞ -Hizmetli --
9 Şerife ÇALIKOĞLU -Hizmetli --
10 Ümit KÖSEF -Hizmetli 6322
11 Mesut ARSLAN -Hizmetli --
12 Sebahattin BAYRİ -Hizmetli --