Tarihçe

          YÜKSEKOKULUN TARİHÇE BİLGİSİ
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Üniversitemiz Rektörlüğünün 24.02.1988 tarih ve SR.076.10819 sayılı önerisi ve Yürütme Kurulunun 23.08.1988 tarihli toplantısında Sağlık Hizmetleri alanındaki nitelikli sağlık insan gücü açığının kapatılması amacıyla Rektörlüğümüze bağlı olarak kurulmuştur. Bünyesinde, Hemşirelik Programı, Radyoloji Programı, Tıbbi Laboratuvar Programı  olmak üzere 3 adet önlisans programı oluşturulmuş olup, 1988-1989 Akademik ders yılında söz konusu  programlara 34’er öğrenci alınması 2547 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
 
Yükseköğretim Kurulunun  07.05.1990 tarih ve 09012 sayılı yazısı ile Ebelik Programı açılmıştır.
 
Yürütme Kurulunun 11.03.1992 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Anestezi Programı açılmıştır.
 
19.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunla Hemşirelik İkinci öğretim programı açılmıştır.
 
Bakanlar Kurulunun 1997 tarihinde almış olduğu kararla, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretimlerine devam eden Hemşirelik ve Ebelik programları dört yıllık  Sağlık Yüksekokuluna dönüştürüldüğünden, 21.01.1997 tarih ve 97/7 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile Yüksekokulumuza 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren bu programlara öğrenci alınmamıştır.
 
Yükseköğretim Kurulunun 15.09.1998 tarih ve 20706 sayılı yazısı ile okulumuz bünyesinde Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı açılmış ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınması uygun görülmüştür.
 
 Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretimini sürdürmekte olan Optisyenlik Önlisans Programı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuz bünyesine aktarılmıştır.
 
2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Yüksekokulumuz bünyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının açılması ve 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.
 
2007-2008 Eğitim- Öğretim yılında Yüksekokulumuz bünyesinde Diş Teknik Sekreterliği Programının açılması ek yerleştirme ile 20 öğrenci alınması konusundaki teklifi 23.08.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüş ve bu öğretim yılında Diş Teknik Sekreterliği Önlisans Programı eğitime başlamıştır.
 
Yüksekokulumuzda 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının II.Öğretimi ve Yaşlı Bakımı Programının II.Öğretiminin açılması konusunda Üniversitemizin Senatosundan karar alınmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.04.2009 tarih ve 1962-012507 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/b-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4.maddesi uyarınca Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının II.Öğretimi ve Yaşlı Bakımı Programının II.Öğretimi açılmış olup 45’er öğrenci alınması uygun görülmüştür. Ancak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yaşlı Bakımı II.Öğretim Programına Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğrenci alınmamıştır.
 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yaşlı Bakımı II.Öğretim Programına öğrenci (45 adet) alınmıştır. 
 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında; YÖK Yürütme Kurulunun 05.05.2011 toplantısında alınan karar gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2011 tarih ve 104.01.01-3318-021940 sayılı yazısı ile II.Öğretim İlk ve Acil Yardım Programı, I.Öğretim Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı,  II.Öğretim Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, I.Öğretim Diyaliz Programı, I.Öğretim Yaşlı Bakımı Programı, açılmış ve öğrenci alınmıştır.
 
Ayrıca, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında; YÖK Yürütme Kurulunun 05.05.2011 toplantısında alınan karar gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2011 tarih ve 104.01.01-3318-021940 sayılı yazısı ile I.Öğretim Diş Protez Teknolojisi Programı açılmış ancak öğrenci alınmamıştır.
 
Ayrıca, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında; YÖK Yürütme Kurulunun 16.04.2014 toplantısında alınan karar gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.05.2014 tarih ve 104.01.01-27869 sayılı yazısı ile I.Öğretim Odyometri Programı açılmış ancak öğrenci alınmamıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması teklif edilmiş ancak yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için öğrenci alınmamıştır.  I.Öğretim Odyometri Programına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması teklifi kabul edilmiş ve 30 öğrenci alınmıştır.